..:: O naszej szkole ::..

..:: Nauczyciele ::..

..:: Zdjęcia szkoły ::..

..:: Lokalizacja ::..

..:: Opłaty ::..

..:: Rekrutacja ::..

..:: ECDL::..

..:: Pracownika ochrony ::..

..:: Przewoźników osób i rzeczy ::..

..:: Udzielania pierwszej pomocy ::..

..:: BHP ::..

..:: INNE KURSY ::..

..:: Liceum dla dorosłych ::..
..:: Gimnazjum dla dorosłych ::..
STUDIUM ZAWODOWE

..:: Technik informatyk ::..

..:: Prawo i administracja ::..

..:: Technik BHP ::..

..:: Technik Logistyki ::..

STUDIUM MENADŻERSKIE

..:: Marketing i biznes ::..

..:: Obsługa ekonom.-praw. ::..

..:: Logistyka ::..

..:: Administracja UE ::..

..:: Kształtowanie i pielęg. ::..

..:: Euroniania ::..

..:: Pracownik ochrony ::..

..:: Org. usług hotelarskich ::..

..:: Org.usług gastronom. ::..

..:: Org.usługi turyst. ::..

..:: Technologii informacyjnej::..

..:: Terapii pedagogicznej ::..

..:: Bezpieczeństwo i higiena ::..

..:: Inne studia podyplomowe ::..POLICEALNE STUDIUM MENADŻERSKIE


- ADMINISTRACJA UNII EUROPEJSKIEJ

( bez wpisowego!)

Tryb i czas nauczania: zaocznie 1 rok (2 semestry).


Informacje o programie:

- administracja gospodarcza,

- prawo administracyjne,

- prawo konkurencji,

- prawo antymonopolowe i finansowe,

- system instytucjonalny UE,

- strategia polityki regionalnej UE,

- europejskie prawo gospodarcze,

- unifikacja prawa,

- lobbing i sponsoring,

- język angielski.


Podstawą przyjęcia do Policealnego Studium Menadżerskiego jest złożenie następujących dokumentów:

- wypełniony formularz podania,

- oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej,

- 2 fotografie o wymiarach 37x52mm,

- dowód wniesienia opłaty na poczet 1 miesiąca nauki w wysokości

150,- zł


ABSOLWENCI OTRZYMUJĄ TYTUŁ SPECJALISTY
..:: Informacja dla słuchaczy ::..

..:: Plany zajęć ::..

..:: Terminy Egzaminów ::..

..:: Ogłoszenia ::..
Zakład Doskonalenia Zawodowego
w Zielonej Górze
Ośrodek Kształcenia w Wolsztynie

ul. Przemysłowa 8,
64-200 Wolsztyn


tel./fax. (068) 347-18-47zdz@zdz.bior.pl