..:: O naszej szkole ::..

..:: Nauczyciele ::..

..:: Zdjęcia szkoły ::..

..:: Lokalizacja ::..

..:: Opłaty ::..

..:: Rekrutacja ::..

..:: ECDL::..

..:: Pracownika ochrony ::..

..:: Przewoźników osób i rzeczy ::..

..:: Udzielania pierwszej pomocy ::..

..:: BHP ::..

..:: INNE KURSY ::..

..:: Liceum dla dorosłych ::..
..:: Gimnazjum dla dorosłych ::..
STUDIUM ZAWODOWE

..:: Technik informatyk ::..

..:: Prawo i administracja ::..

..:: Technik BHP ::..

..:: Technik Logistyki ::..

STUDIUM MENADŻERSKIE

..:: Marketing i biznes ::..

..:: Obsługa ekonom.-praw. ::..

..:: Logistyka ::..

..:: Administracja UE ::..

..:: Kształtowanie i pielęg. ::..

..:: Euroniania ::..

..:: Pracownik ochrony ::..

..:: Org. usług hotelarskich ::..

..:: Org.usług gastronom. ::..

..:: Org.usługi turyst. ::..

..:: Technologii informacyjnej::..

..:: Terapii pedagogicznej ::..

..:: Bezpieczeństwo i higiena ::..

..:: Inne studia podyplomowe ::..PODYPLOMOWE STUDIA - BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

(W POROZUMIENIU Z ŁUŻYCKĄ WYŻSZĄ SZKOŁĄ HUMANISTYCZNĄ W ŻARACH)

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 02 listopada 2004r. (Dz. U. nr 246 poz.2468) zmieniającym wymagania kwalifikacji osób zajmujących się sprawami BHP.


System nauki: zaoczny (2 zjazdy w miesiącu: sobota i niedziela).

Czas trwania: 220 godzin (2 semestry).

Program nauczania: (przedmiot, liczba godzin-wykładów, liczba godzin-ćwiczeń, egzamin lub zaliczenie):

- System i regulacje prawne ochrony pracy w Polsce i Unii Europejskiej:
15h-wykł., 10h-ćw., egzamin.

- Psychologiczne właściwości człowiekaa wykonywanie pracy:
6h-wykł., 4h-ćw.

- Ergonomia w kształtowaniu warunków pracy:
10h-wykł., 10h-ćw.

- Charakterystyka, analiza i ocena zagrożeń czynnikami występującymi w procesie pracy:
15h-wykł., 10h-ćw., egzamin.

- Ocena ryzyka związanego z zagrożeniami w procesie pracy:
10h-wykł., 5h-ćw.

- Zasady i metody ograniczenia zagrożeń w środowisku pracy:
20h-wykł., 25h-ćw., egzamin.

- Rozwiązania urbanistyczne pomieszczeń pracy:
6h-wykł., 4h-ćw.

- Dokumentacja i analiza wypadków przy pracy i chorób zawodowych:
5h-wykł., 10h-ćw.

- Organizacja i metody szkolenia w zakresie bhp:
5h-wykł.,10h-ćw.-Metody pracy służb bhp:
6h-wykł., 9h-ćw.

- Pomoc przedlekarska:
5h-wykł., 10h-ćw.

- Ochrona ppoż. i środowiska naturalnego:
6h-wykł., 4h-ćw.

- Wybrane problemy psychologiczne pracy, socjologia i pedagogika pracy:
5h-wykł., 10h-ćw.

- Ekonomika i organizacja środowiska pracy:
5h-wykł., 10h-ćw.

- Pracownia projektowo-wdrożeniowa:
10h-wykł., 20h-ćw.

- Seminarium projektowe:
30h-ćw.

- Komputerowe wspomaganie zarządzania środowiskiem pracy:
5h-wykł., 15h-ćw.

- Praktyka w instytucjach kontroli i nadzoru warunków pracy:
20h-ćw.

Warunki przyjęcia: -ukończone studia wyższe, tj. posiadanie jednego z dyplomów: licencjata, inżyniera, magistra, magistra inżyniera.

ABSOLWENCI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH OTRZYMUJĄ:

ŚWIADECTWO ZGODNE Z WYMOGAMI MENiS ORAZ MAJĄ MOŻLIWOŚĆ PODJĘCIA PRACY NA STANOWISKACH SPECJALISTÓW DS.BHP.

..:: Informacja dla słuchaczy ::..

..:: Plany zajęć ::..

..:: Terminy Egzaminów ::..

..:: Ogłoszenia ::..
Zakład Doskonalenia Zawodowego
w Zielonej Górze
Ośrodek Kształcenia w Wolsztynie

ul. Przemysłowa 8,
64-200 Wolsztyn


tel./fax. (068) 347-18-47zdz@zdz.bior.pl