..:: O naszej szkole ::..

..:: Nauczyciele ::..

..:: Zdjęcia szkoły ::..

..:: Lokalizacja ::..

..:: Opłaty ::..

..:: Rekrutacja ::..

..:: ECDL::..

..:: Pracownika ochrony ::..

..:: Przewoźników osób i rzeczy ::..

..:: Udzielania pierwszej pomocy ::..

..:: BHP ::..

..:: INNE KURSY ::..

..:: Liceum dla dorosłych ::..
..:: Gimnazjum dla dorosłych ::..
STUDIUM ZAWODOWE

..:: Technik informatyk ::..

..:: Prawo i administracja ::..

..:: Technik BHP ::..

..:: Technik Logistyki ::..

STUDIUM MENADŻERSKIE

..:: Marketing i biznes ::..

..:: Obsługa ekonom.-praw. ::..

..:: Logistyka ::..

..:: Administracja UE ::..

..:: Kształtowanie i pielęg. ::..

..:: Euroniania ::..

..:: Pracownik ochrony ::..

..:: Org. usług hotelarskich ::..

..:: Org.usług gastronom. ::..

..:: Org.usługi turyst. ::..

..:: Technologii informacyjnej::..

..:: Terapii pedagogicznej ::..

..:: Bezpieczeństwo i higiena ::..

..:: Inne studia podyplomowe ::..INNE STUDIA PODYPLOMOWE w ZDZ WOLSZTYN

(W POROZUMIENIU Z WYŻSZĄ SZKOŁĄ HUMANISTYCZNĄ W LESZNIE)


STUDIA PORADNICTWA ZAWODOWEGO

System nauki: zaoczny - 3 semestry (2 zjazdy w miesiącu: pt, sob, nd).

Program nauczania:

- psychologia różnic indywidualnych,

- rozumienie ludzkiej osobowości,

- psychologia różnic indywidualnych,

- emocje i stres,

- teorie motywacji,

- psychologia społeczna,

- organizacja,

- zawodoznawstwo,

- regulacje prawne i struktura organizacji poradnictwa
  zawodowego,

- szkolny doradca zawodowy - forma działania, warsztat pracy,
  sylwetka,

- doradca zawodowy w Urzędzie Pracy - formy działania, warsztat
  pracy, sylwetka,

- doradca zawodowy w miejscu pracy - formy działania, warsztat
  pracy, sylwetka,

- rynek pracy,

- wymagania rynku pracy,

- przystosowanie zawodowe osób niepełnosprawnych
  i niedostosowanych społecznie,

- prawo pracy,

- warsztaty umiejętności związanych z podejmowaniem pracy.

Warunki przyjęcia: ukończone studia wyższe.

ABSOLWENCI OTRZYMUJĄ ŚWIADECTWO ZGODNE Z WYMOGAMI MENiS ORAZ KWALIFIKACJE PORADNICTWA ZAWODOWEGO.


STUDIA PEDAGOGIKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ

System nauki: zaoczny - 3 semestry (2 zjazdy w miesiącu: pt, sob, nd).

Program nauczania:

- etyka zawodu,

- psychospołeczne uwarunkowania rozwoju dzieci i młodzieży,

- pedagogika opiekuńcza,

- pedagogika specjalna,

- wybrane problemy z zakresu patologii społecznej,

- Andragogika,

- podstawy prawne opieki w wychowania,

- diagnoza pedagogicznaw pracy opiekuńczo-wychowawczej,

- metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej,

- specyfika pracy pedagoga szkolnego,

- wybrane zagadnienia terapii pedagogicznej,

- trening umiejetności wychowawczych i komunikacji,

- seminarium dyplomowe.

Warunki przyjęcia: ukończone studia wyższe.

ABSOLWENCI OTRZYMUJĄ ŚWIADECTWO ZGODNE Z WYMOGAMI MENiS ORAZ KWALIFIKACJE DO PRACY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ.


STUDIA ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA OŚWIATĄ

System nauki: zaoczny - 3 semestry (2 zjazdy w miesiącu: pt, sob, nd).

Program nauczania:

- współczesna teoria organizacji i zarządzania,

- wybrane zagadnienia z prawa oświatowego,

- komunikacja wewnątrz organizacji,

- kierowanie zmianą,

- mierzenie jakości pracy placówki oświatowej,

- kierowanie placówką oświatową,

- konstruowanie placówką oświatową,

- organizacja procesu pedagogicznego w placówce oświatowej,

- miejsce placówki oświatowej w środowisku lokalnym,

- warsztaty negocjacji,

- trening umiejetności interpersonalnych,

- seminarium dyplomowe.

Warunki przyjęcia: ukończone studia wyższe.

ABSOLWENCI OTRZYMUJĄ ŚWIADECTWO ZGODNE Z WYMOGAMI MENiS.

..:: Informacja dla słuchaczy ::..

..:: Plany zajęć ::..

..:: Terminy Egzaminów ::..

..:: Ogłoszenia ::..
Zakład Doskonalenia Zawodowego
w Zielonej Górze
Ośrodek Kształcenia w Wolsztynie

ul. Przemysłowa 8,
64-200 Wolsztyn


tel./fax. (068) 347-18-47zdz@zdz.bior.pl