..:: O naszej szkole ::..

..:: Nauczyciele ::..

..:: Zdjęcia szkoły ::..

..:: Lokalizacja ::..

..:: Opłaty ::..

..:: Rekrutacja ::..

..:: ECDL::..

..:: Pracownika ochrony ::..

..:: Przewoźników osób i rzeczy ::..

..:: Udzielania pierwszej pomocy ::..

..:: BHP ::..

..:: INNE KURSY ::..

..:: Liceum dla dorosłych ::..
..:: Gimnazjum dla dorosłych ::..
STUDIUM ZAWODOWE

..:: Technik informatyk ::..

..:: Technik administracji ::..

..:: Technik BHP ::..

..:: Technik Logistyk ::..

..:: Technik Drogownictwa ::..

..:: Technik Technologii Drewna ::..

..:: Pracownik Ochrony ::..

STUDIUM MENADŻERSKIE

..:: Marketing i biznes ::..

..:: Obsługa ekonom.-praw. ::..

..:: Logistyka ::..

..:: Kształtowanie i pielęg. ::..

..:: Org.obsługi turyst.-hotelarskiej ::..WYKŁADOWCY W ZDZ WOLSZTYN (BHP, PSI, TLOG, OEP, OOTH, LO)

mgr ALICJA BARTKOWIAK (podstawy ekonomii, ekonomika i organizacja przedsiębiorstw)

mgr MAGDALENA BARTKOWIAK (podstawy przedsiębiorczości, j.rosyjski)

mgr KARINA BOROWCZAK (język polski)

mgr MARIAN BRONISZEWSKI (oprogramowanie biurowe, technika biurowa, obsługa komputera, technologia informacyjna, gospodarka elektroniczna, ECDL)

mgr inż. IWONA CHOLEWA (podstawy logistyki)

inż.ŁUKASZ GÓRECKI (systemy operacyjne i sieci komputerowe, grafika komputerowa, specjalizacja, użytkowanie komputera)

mgr IRENA GLASER (ekonomika logistyki)

mgr MIROSŁAW JANOWICZ (fizyka)

mgr inż. MARCIN KLESSA (urządzenia techniki komputerowej, programowanie strukturalne i obiektowe)

mgr EWA KORECKA (geografia)

mgr KATARZYNA KOSIOREK-DRZEWIECKA (zarys wiedzy o gospodarce, marketing, marketing w turystyce i hotelarstwie, organizacja i technika pracy, ekonomia w turystyce i hotelarstwie)

mgr GRAŻYNA LEPKA (organizacja turystyki)

mgr JUSTYNA MATERNA (chemia, biologia)

mgr inż. MARIA MATYLA (matematyka)

mgr ZENON MICHALEWICZ (podst. mechaniki, konstrukcji, budowy maszyn i rys. technicznego, techniki wytwarzania z materiałoznawstwem, gospodarka zapasami i magazynem, transport i spedycja, laboratorium magazynowe)

mgr MONIKA MRUGALSKA (język angielski)

mgr inż. JOLANTA OLECH (zasady żywienia i technologia gastronomiczna, obsługa konsumenta)

mgr SZYMON PTAK (historia, wiedza o społeczeństwie)

mgr VIOLETTA RADWAŃSKA (prawna ochrona pracy)

mgr inż. AGNIESZKA SROKA (toksykologia)

mgr PRZEMYSŁAW SROKA (podstawy ergonomii i fizjologii pracy, techniczne bezpieczeństwo pracy, analiza i ocena zagrożeń, ochrona naturalnego środowiska pracy i ochrona ppoż., szkolenie i popularyzacja zagadnień bhp, planowanie logistyczne)

mgr inż. ANNA TOBYS-KŁOSIŃSKA (podstawy statystyki, ekonomiki i organizacji, elementy prawa, wybrane zagadnienia z prawa, podstawy prawa, finanse, podstawy rachunkowości i finansów, rachunkowość zarządcza, kadry i archiwizacja)

mgr IWONA WAWRYSZEWICZ (podstawy psychologii i socjologii)

mgr IRENEUSZ ZWOLIŃSKI (język niemiecki)

..:: Informacja dla słuchaczy ::..

..:: Plany zajęć ::..

..:: Terminy Egzaminów ::..

..:: Ogłoszenia ::..
Zakład Doskonalenia Zawodowego
w Zielonej Górze
Ośrodek Kształcenia w Wolsztynie

ul. Przemysłowa 8,
64-200 Wolsztyn


tel./fax. (068) 347-18-47zdz@zdz.bior.pl