..:: O naszej szkole ::..

..:: Nauczyciele ::..

..:: Zdjęcia szkoły ::..

..:: Lokalizacja ::..

..:: Opłaty ::..

..:: Rekrutacja ::..

..:: ECDL::..

..:: Pracownika ochrony ::..

..:: Przewoźników osób i rzeczy ::..

..:: Udzielania pierwszej pomocy ::..

..:: BHP ::..

..:: INNE KURSY ::..

..:: Liceum dla dorosłych ::..
..:: Gimnazjum dla dorosłych ::..
STUDIUM ZAWODOWE

..:: Technik informatyk ::..

..:: Technik administracji ::..

..:: Technik BHP ::..

..:: Technik Logistyk ::..

..:: Technik Drogownictwa ::..

..:: Technik Technologii Drewna ::..

..:: Pracownik Ochrony ::..

STUDIUM MENADŻERSKIE

..:: Marketing i biznes ::..

..:: Obsługa ekonom.-praw. ::..

..:: Logistyka ::..

..:: Kształtowanie i pielęg. ::..

..:: Org.obsługi turyst.-hotelarskiej ::..POLICEALNE STUDIUM MENADŻERSKIE- OBSŁUGA EKONOMICZNO-PRAWNA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH
GOSPODARCZYCH


NAUKA WSTUDIUM ODBYWA SIĘ W TRYBIE ZAOCZNYM TRWA 1 rok / 2 semestry /.

ABSOLWENCI ITRZYMUJĄ TYTUŁ SPECJALISTY


1. INFORMACJE O PROGRAMIE :

Podstawy ekonomii
Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw
Prawoznastwo
Finanse
Rachunkowość zarządcza
Marketing
Obsługa komputera
Technika pracy biurowej i korespondencja
Język Niemiecki
Kadry i archiwizacje

PODSTAWĄ PRZYJĘCIA DO POLICEALNEGO STUDIUM MENADŻERSKIEGO JEST ZŁOŻENIE NASTĘPUJĄCYCH DOKUMENTÓW :

1. Wypełniony formularz podania.
2. Oryginał świadectwa szkoły średniej.
3. 2 fotografie o wymiarach 37x52mm.
4. Wpisowe 50 zł.


TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW - DO 20 SIERPNIA 2008r.

..:: Informacja dla słuchaczy ::..

..:: Plany zajęć ::..

..:: Terminy Egzaminów ::..

..:: Ogłoszenia ::..
Zakład Doskonalenia Zawodowego
w Zielonej Górze
Ośrodek Kształcenia w Wolsztynie

ul. Przemysłowa 8,
64-200 Wolsztyn


tel./fax. (068) 347-18-47zdz@zdz.bior.plc