..:: O naszej szkole ::..

..:: Nauczyciele ::..

..:: Zdjęcia szkoły ::..

..:: Lokalizacja ::..

..:: Opłaty ::..

..:: Rekrutacja ::..

..:: ECDL::..

..:: Pracownika ochrony ::..

..:: Przewoźników osób i rzeczy ::..

..:: Udzielania pierwszej pomocy ::..

..:: BHP ::..

..:: INNE KURSY ::..

..:: Liceum dla dorosłych ::..
..:: Gimnazjum dla dorosłych ::..
STUDIUM ZAWODOWE

..:: Technik informatyk ::..

..:: Prawo i administracja ::..

..:: Technik BHP ::..

..:: Technik Logistyki ::..

STUDIUM MENADŻERSKIE

..:: Marketing i biznes ::..

..:: Obsługa ekonom.-praw. ::..

..:: Logistyka ::..

..:: Administracja UE ::..

..:: Kształtowanie i pielęg. ::..

..:: Euroniania ::..

..:: Pracownik ochrony ::..

..:: Org. usług hotelarskich ::..

..:: Org.usług gastronom. ::..

..:: Org.usługi turyst. ::..

..:: Technologii informacyjnej::..

..:: Terapii pedagogicznej ::..

..:: Bezpieczeństwo i higiena ::..

..:: Inne studia podyplomowe ::..POLICEALNE STUDIUM MENADŻERSKIE -

ORGANIZACJA USŁUG GASTRONOMICZNYCH

Tryb i czas nauczania : zaoczny, 1 rok (2 semestry)

Informacja o programie :

- język obcy zawodowy,
- ekonomia i organizacja gastronomii,
- rachunkowość i finanse gastronomii,
- marketing w gastronomii,
- zasady żywienia,
- technologia gastronomiczna,
- obsługa konsumenta,
- technika pracy biurowej, podstawy psychologii.

Podstawą przyjęcia na w/w kierunek jest złożenie następujących dokumentów :

- wypełniony formularz podania
- oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej
- 2 fotografie o wym. 37x52 mm
- dowód wniesienia opłaty na poczet 1 miesiąca nauki w wys. 150,- zł.

ABSOLWENCI OTRZYMUJĄ TYTUŁ SPECJALISTY.

..:: Informacja dla słuchaczy ::..

..:: Plany zajęć ::..

..:: Terminy Egzaminów ::..

..:: Ogłoszenia ::..
Zakład Doskonalenia Zawodowego
w Zielonej Górze
Ośrodek Kształcenia w Wolsztynie

ul. Przemysłowa 8,
64-200 Wolsztyn


tel./fax. (068) 347-18-47zdz@zdz.bior.pl