..:: O naszej szkole ::..

..:: Nauczyciele ::..

..:: Zdjęcia szkoły ::..

..:: Lokalizacja ::..

..:: Opłaty ::..

..:: Rekrutacja ::..

..:: ECDL::..

..:: Pracownika ochrony ::..

..:: Przewoźników osób i rzeczy ::..

..:: Udzielania pierwszej pomocy ::..

..:: BHP ::..

..:: INNE KURSY ::..

..:: Liceum dla dorosłych ::..
..:: Gimnazjum dla dorosłych ::..
STUDIUM ZAWODOWE

..:: Technik informatyk ::..

..:: Prawo i administracja ::..

..:: Technik BHP ::..

..:: Technik Logistyki ::..

STUDIUM MENADŻERSKIE

..:: Marketing i biznes ::..

..:: Obsługa ekonom.-praw. ::..

..:: Logistyka ::..

..:: Administracja UE ::..

..:: Kształtowanie i pielęg. ::..

..:: Euroniania ::..

..:: Pracownik ochrony ::..

..:: Org. usług hotelarskich ::..

..:: Org.usług gastronom. ::..

..:: Org.usługi turyst. ::..

..:: Technologii informacyjnej::..

..:: Terapii pedagogicznej ::..

..:: Bezpieczeństwo i higiena ::..

..:: Inne studia podyplomowe ::..POLICEALNE  STUDIUM  MENADŻERSKIE -

ORGANIZACJA  USŁUG  HOTELARSKICH.

Tryb i czas nauczania : zaoczny,  1 rok  (2 semestry).

Informacje o programie :

- podstawy ekonomiczne i prawne, - obsługa konsumenta,

- zasady żywienia i technologie gastronomiczne, - język angielski,

- język niemiecki, - organizacja i technika pracy, - usługi turystyczne,

- technika pracy biurowej, - podstawy rachunkowości i finansów,

- marketing w hotelarstwie.

Podstawą przyjęcia na w/w kierunek jest złożenie następujących dokumentów :

wypełniony formularz podania / oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej / 2 fotografie o wym. 37x52 mm / dowód wniesienia opłaty na poczet 1 miesiąca nauki w wys. 150,- zł.

ABSOLWENCI OTRZYMUJĄ TYTUŁ SPECJALISTY.

..:: Informacja dla słuchaczy ::..

..:: Plany zajęć ::..

..:: Terminy Egzaminów ::..

..:: Ogłoszenia ::..
Zakład Doskonalenia Zawodowego
w Zielonej Górze
Ośrodek Kształcenia w Wolsztynie

ul. Przemysłowa 8,
64-200 Wolsztyn


tel./fax. (068) 347-18-47zdz@zdz.bior.pl