..:: O naszej szkole ::..

..:: Nauczyciele ::..

..:: Zdjęcia szkoły ::..

..:: Lokalizacja ::..

..:: Opłaty ::..

..:: Rekrutacja ::..

..:: ECDL::..

..:: Pracownika ochrony ::..

..:: Przewoźników osób i rzeczy ::..

..:: Udzielania pierwszej pomocy ::..

..:: BHP ::..

..:: INNE KURSY ::..

..:: Liceum dla dorosłych ::..
..:: Gimnazjum dla dorosłych ::..
STUDIUM ZAWODOWE

..:: Technik informatyk ::..

..:: Technik administracji ::..

..:: Technik BHP ::..

..:: Technik Logistyk ::..

..:: Technik Drogownictwa ::..

..:: Technik Technologii Drewna ::..

..:: Pracownik Ochrony ::..

STUDIUM MENADŻERSKIE

..:: Marketing i biznes ::..

..:: Obsługa ekonom.-praw. ::..

..:: Logistyka ::..

..:: Kształtowanie i pielęg. ::..

..:: Org.obsługi turyst.-hotelarskiej ::..UDZIELANIE PIERWSZEJ POMOCY

* KURS JEST ADRESOWANY m.in. DO WSZYSTKICH NAUCZYCIELI, KTÓRZY SĄ KIEROWNIKAMI LUB OPIEKUNAMI NA WYCIECZKACH SZKOLNYCH, OBOZACH, KOLONIACH.

Program kursu:
1. Zabezpieczenie miejsca wypadku.
2. Ocena poszkodowanych i ewakuacja.
3. Obserwacja czynności życiowych.
4. Krwotoki, wstrząs i ich opanowanie.
5. Postępowanie z poszkodowanym nieprzytomnym.
6. Zatrzymanie oddychania (oddech zastępczy).
7. Postępowanie w nagłym zatrzymaniu krążenia i ataku serca
(resuscytacja).
8. Rany i oparzenia - postępowanie.
9. Złamania i zwichnięcia - postępowanie.

Program obejmuje: 10 godzin lekcyjnych prowadzonych w formie pokazów i ćwiczeń symulacyjnych poprzedzonych wstępem teoretycznym.

Sposób zakończenia: zaświadczenie ukończenia kursu.

..:: Informacja dla słuchaczy ::..

..:: Plany zajęć ::..

..:: Terminy Egzaminów ::..

..:: Ogłoszenia ::..
Zakład Doskonalenia Zawodowego
w Zielonej Górze
Ośrodek Kształcenia w Wolsztynie

ul. Przemysłowa 8,
64-200 Wolsztyn


tel./fax. (068) 347-18-47zdz@zdz.bior.pl