..:: O naszej szkole ::..

..:: Nauczyciele ::..

..:: Zdjęcia szkoły ::..

..:: Lokalizacja ::..

..:: Opłaty ::..

..:: Rekrutacja ::..

..:: ECDL::..

..:: Pracownika ochrony ::..

..:: Przewoźników osób i rzeczy ::..

..:: Udzielania pierwszej pomocy ::..

..:: BHP ::..

..:: INNE KURSY ::..

..:: Liceum dla dorosłych ::..
..:: Gimnazjum dla dorosłych ::..
STUDIUM ZAWODOWE

..:: Technik informatyk ::..

..:: Technik administracji ::..

..:: Technik BHP ::..

..:: Technik Logistyk ::..

..:: Technik Drogownictwa ::..

..:: Technik Technologii Drewna ::..

..:: Pracownik Ochrony ::..

STUDIUM MENADŻERSKIE

..:: Marketing i biznes ::..

..:: Obsługa ekonom.-praw. ::..

..:: Logistyka ::..

..:: Kształtowanie i pielęg. ::..

..:: Org.obsługi turyst.-hotelarskiej ::..PRACOWNIK  OCHRONY  FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA.

NAUKA W POLICEALNYM STUDIUM ZAWODOWYM ODBYWA SIE W TRYBIE ZAOCZNYM TRWA 2 LATA / 4 SEMESTRY /

ABSOLWENCI OTRZYMUJĄ TYTUŁ TECHNIKA

Informacje o programie :

- podstawy prawne,

- system prawa w Polsce,

- wybrane zagadnienia etyki, psychologii społecznej i socjologii pracy,

- wybrane zagadnienia z ekonomii, organizacji i zarządzania,

- wybrane zagadnienia kryminologii, kryminalistyki i terroryzmu,

- organizacja ochrony osób i mienia,

- taktyka i dokumentowanie działań ochrony,

- ochrona osób, 

- konwojowanie,

- samoobrona i wyszkolenie strzeleckie,

- język angielski, 

- komputer w pracy zawodowej.

KOSZT KSZTAŁCENIA WYNOSI - 180 ZŁ. / MIESIĘCZNIE /

Podstawą przyjęcia do policealnego studium menadżerskiego jest złożenie następujących dokumentów :

1. Wypełniony formularz podania.

2. Zaświadczenie lekarskie potwierdzające dobry stan zdrowia.

3. Zaświadczenie o niekaralności.

4. Oryginał świadectwa szkoły średniej.

5. Kserokopia dowodu osobistego.

6. 4 fotografie o wymiarach 37x52 mm.

7. Wpisowe 100 zł.

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW - DO 20 SIERPNIA 2008r.

 

..:: Informacja dla słuchaczy ::..

..:: Plany zajęć ::..

..:: Terminy Egzaminów ::..

..:: Ogłoszenia ::..
Zakład Doskonalenia Zawodowego
w Zielonej Górze
Ośrodek Kształcenia w Wolsztynie

ul. Przemysłowa 8,
64-200 Wolsztyn


tel./fax. (068) 347-18-47zdz@zdz.bior.pl