..:: O naszej szkole ::..

..:: Nauczyciele ::..

..:: Zdjęcia szkoły ::..

..:: Lokalizacja ::..

..:: Opłaty ::..

..:: Rekrutacja ::..

..:: ECDL::..

..:: Pracownika ochrony ::..

..:: Przewoźników osób i rzeczy ::..

..:: Udzielania pierwszej pomocy ::..

..:: BHP ::..

..:: INNE KURSY ::..

..:: Liceum dla dorosłych ::..
..:: Gimnazjum dla dorosłych ::..
STUDIUM ZAWODOWE

..:: Technik informatyk ::..

..:: Technik administracji ::..

..:: Technik BHP ::..

..:: Technik Logistyk ::..

..:: Technik Drogownictwa ::..

..:: Technik Technologii Drewna ::..

..:: Pracownik Ochrony ::..

STUDIUM MENADŻERSKIE

..:: Marketing i biznes ::..

..:: Obsługa ekonom.-praw. ::..

..:: Logistyka ::..

..:: Kształtowanie i pielęg. ::..

..:: Org.obsługi turyst.-hotelarskiej ::..PRZEWOŹNICY RZECZY I OSÓB W KRAJOWYM I MIĘDZYNARODOWYM TRANSPORCIE DROGOWYM

 

Celem szkolenia jest przygotowanie do egzaminu na:

CERTYFIKAT KOMPETENCJI ZAWODOWYCH W TRANSPORCIE DROGOWYM

 

Program kursu:

1. Szkolenie i egzaminowanie.

2. Dostęp do zawodu i rynku przewoźnika.

3. Wybrane zagadnienia z prawa cywilnego, handlowego i
   finansowego.

4. Prawo pracy i zagadnienia socjalne.

5. Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem transportu
   samochodowego.

6. Bezpieczeństwo ruchu drogowego i standardy techniczne
   pojazdów.

Czas trwania: 60 godzin.

Sposób zakończenia: zaświadczenie ukończenia kursu.

Egzaminy przeprowadzane są w punkcie egzaminacyjnym ZDZ w Zielonej Górze przy ulicy Kazimierza Wielkiego (Okręgowa Dyrekcja Lasów Państwowych)

..:: Informacja dla słuchaczy ::..

..:: Plany zajęć ::..

..:: Terminy Egzaminów ::..

..:: Ogłoszenia ::..
Zakład Doskonalenia Zawodowego
w Zielonej Górze
Ośrodek Kształcenia w Wolsztynie

ul. Przemysłowa 8,
64-200 Wolsztyn


tel./fax. (068) 347-18-47zdz@zdz.bior.pl