..:: O naszej szkole ::..

..:: Nauczyciele ::..

..:: Zdjęcia szkoły ::..

..:: Lokalizacja ::..

..:: Opłaty ::..

..:: Rekrutacja ::..

..:: ECDL::..

..:: Pracownika ochrony ::..

..:: Przewoźników osób i rzeczy ::..

..:: Udzielania pierwszej pomocy ::..

..:: BHP ::..

..:: INNE KURSY ::..

..:: Liceum dla dorosłych ::..
..:: Gimnazjum dla dorosłych ::..
STUDIUM ZAWODOWE

..:: Technik informatyk ::..

..:: Technik administracji ::..

..:: Technik BHP ::..

..:: Technik Logistyk ::..

..:: Technik Drogownictwa ::..

..:: Technik Technologii Drewna ::..

..:: Pracownik Ochrony ::..

STUDIUM MENADŻERSKIE

..:: Marketing i biznes ::..

..:: Obsługa ekonom.-praw. ::..

..:: Logistyka ::..

..:: Kształtowanie i pielęg. ::..

..:: Org.obsługi turyst.-hotelarskiej ::..POLICEALNE  STUDIUM  ZAWODOWE  

TECHNIK BHP
NAUKA W STUDIUM ODBYWA SIĘ W TRYBIE ZAOCZNYM TRWA 1,5 ROKU /3 SEMESTRY/

ABSOLWENCI OTRZYMUJĄ TYTUŁ TECHNIKA

Informacje o programie:

- podstawy podstway mechaniki, konstrukcji, budowy maszyn i rysunku technicznego

- techniki wytwarzania z materiałoznawstwem

- podstawy statystyki,ekonomiki i organizacji

- toksykologia

- podstawy ergonomii i fizjiologii pracy

- podstawy psychologii i socjologii

-prawna ochrona pracy

-techniczne bezpieczeństwo pracy

- analiza i ocena zagrożeń

- szkolenie i popularyzacja zagadnień BHP

- ochrona naturalna środowiska i ochrona p.poż

- użytkowanie komputera

- język angielski

- zajęcia praktyczne, praktyka zawodowa

KOSZT KSZTAŁCENIA WYNOSI - 170 zł /miesięcznie/

Podstawą przyjęcia do Policealnego Studium Zawodowego jest złożenie następujących dokumentów:

1. Wypełniony formularz podania,

2. Oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej,

3. 4 fotografie o wymiarach 37x52mm,

4. Orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do
   pobierania nauki na obranym kierunku.

5. Wpisowe 100 zł.

Termin składania dokumentów - do 20 siepnia 2008r.

..:: Informacja dla słuchaczy ::..

..:: Plany zajęć ::..

..:: Terminy Egzaminów ::..

..:: Ogłoszenia ::..
Zakład Doskonalenia Zawodowego
w Zielonej Górze
Ośrodek Kształcenia w Wolsztynie

ul. Przemysłowa 8,
64-200 Wolsztyn


tel./fax. (068) 347-18-47zdz@zdz.bior.pl