..:: O naszej szkole ::..

..:: Nauczyciele ::..

..:: Zdjęcia szkoły ::..

..:: Lokalizacja ::..

..:: Opłaty ::..

..:: Rekrutacja ::..

..:: ECDL::..

..:: Pracownika ochrony ::..

..:: Przewoźników osób i rzeczy ::..

..:: Udzielania pierwszej pomocy ::..

..:: BHP ::..

..:: INNE KURSY ::..

..:: Liceum dla dorosłych ::..
..:: Gimnazjum dla dorosłych ::..
STUDIUM ZAWODOWE

..:: Technik informatyk ::..

..:: Technik administracji ::..

..:: Technik BHP ::..

..:: Technik Logistyk ::..

..:: Technik Drogownictwa ::..

..:: Technik Technologii Drewna ::..

..:: Pracownik Ochrony ::..

STUDIUM MENADŻERSKIE

..:: Marketing i biznes ::..

..:: Obsługa ekonom.-praw. ::..

..:: Logistyka ::..

..:: Kształtowanie i pielęg. ::..

..:: Org.obsługi turyst.-hotelarskiej ::..POLICEALNE STUDIUM ZAWODOWE


- TECHNIK DROGOWNICTWA


Tryb i czas nauczania: zaoczny 2 lata (4 semestry).

Informacje o programie:


- język obcy zawodowy,
- rysunek techniczny,
- budownictwo ogólne,
- mechanika budowli,
- miernictwo,
- konstrukcje budowlane,
- drogi i ulice,
- mosty,
- materiałoznawstwo,
- pracownia technologiczna,
- maszyny drogowe
- technologia robót ziemnych,
- kosztorysowanie,
- zarządzanie drogami,
- prawoznawstwo,
- inżynieria komunikacyjna,
- zajęcia specjalizujące,
- zarys wiedzy o gospodarce,
- ćwiczenia z miernictwa,
- praktyka zawodowa.

Podstawą przyjęcia do Policealnego Studium Zawodowego jest złożenie następujących dokumentów:

- wypełniony formularz podania,
- oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej,
- 4 fotografie o wymiarach 37x52mm,
- kserokopia dowodu osobistego,
- zaświadczenie lekarskie potwierdzające dobry stan zdrowia,
- wpisowe 100,-zł


ABSOLWENCI OTRZYMUJĄ TYTUŁ TECHNIKA

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW - DO 20 SIERPNIA 2008r.

..:: Informacja dla słuchaczy ::..

..:: Plany zajęć ::..

..:: Terminy Egzaminów ::..

..:: Ogłoszenia ::..
Zakład Doskonalenia Zawodowego
w Zielonej Górze
Ośrodek Kształcenia w Wolsztynie

ul. Przemysłowa 8,
64-200 Wolsztyn


tel./fax. (068) 347-18-47zdz@zdz.bior.pl