..:: O naszej szkole ::..

..:: Nauczyciele ::..

..:: Zdjęcia szkoły ::..

..:: Lokalizacja ::..

..:: Opłaty ::..

..:: Rekrutacja ::..

..:: ECDL::..

..:: Pracownika ochrony ::..

..:: Przewoźników osób i rzeczy ::..

..:: Udzielania pierwszej pomocy ::..

..:: BHP ::..

..:: INNE KURSY ::..

..:: Liceum dla dorosłych ::..
..:: Gimnazjum dla dorosłych ::..
STUDIUM ZAWODOWE

..:: Technik informatyk ::..

..:: Technik administracji ::..

..:: Technik BHP ::..

..:: Technik Logistyk ::..

..:: Technik Drogownictwa ::..

..:: Technik Technologii Drewna ::..

..:: Pracownik Ochrony ::..

STUDIUM MENADŻERSKIE

..:: Marketing i biznes ::..

..:: Obsługa ekonom.-praw. ::..

..:: Logistyka ::..

..:: Kształtowanie i pielęg. ::..

..:: Org.obsługi turyst.-hotelarskiej ::..POLICEALNE STUDIUM ZAWODOWE


- TECHNIK INFORMATYK


Tryb i czas nauczania: zaoczny 2 lata (4 semestry).

Informacje o programie:


- język angielski zawodowy,
- systemy zarządzania bazami danych,
- oprogramowanie biurowe,
- systemy operacyjne i sieci komputerowe,
- programowanie strukturalne i obiektowe,
- multimedia i grafika komputerowa,
- urządzenia techniki komputerowej,
- administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi,
- aplikacje internetowe.

Podstawą przyjęcia do Policealnego Studium Zawodowego jest złożenie następujących dokumentów:

- wypełniony formularz podania,
- oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej,
- 4 fotografie o wymiarach 37x52mm,
- orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do
pobierania nauki na obranym kierunku,
- wpisowe 100,-zł


ABSOLWENCI OTRZYMUJĄ TYTUŁ TECHNIKA

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW - DO 20 SIERPNIA 2008r.

..:: Informacja dla słuchaczy ::..

..:: Plany zajęć ::..

..:: Terminy Egzaminów ::..

..:: Ogłoszenia ::..
Zakład Doskonalenia Zawodowego
w Zielonej Górze
Ośrodek Kształcenia w Wolsztynie

ul. Przemysłowa 8,
64-200 Wolsztyn


tel./fax. (068) 347-18-47zdz@zdz.bior.pl