..:: O naszej szkole ::..

..:: Nauczyciele ::..

..:: Zdjęcia szkoły ::..

..:: Lokalizacja ::..

..:: Opłaty ::..

..:: Rekrutacja ::..

..:: ECDL::..

..:: Pracownika ochrony ::..

..:: Przewoźników osób i rzeczy ::..

..:: Udzielania pierwszej pomocy ::..

..:: BHP ::..

..:: INNE KURSY ::..

..:: Liceum dla dorosłych ::..
..:: Gimnazjum dla dorosłych ::..
STUDIUM ZAWODOWE

..:: Technik informatyk ::..

..:: Technik administracji ::..

..:: Technik BHP ::..

..:: Technik Logistyk ::..

..:: Technik Drogownictwa ::..

..:: Technik Technologii Drewna ::..

..:: Pracownik Ochrony ::..

STUDIUM MENADŻERSKIE

..:: Marketing i biznes ::..

..:: Obsługa ekonom.-praw. ::..

..:: Logistyka ::..

..:: Kształtowanie i pielęg. ::..

..:: Org.obsługi turyst.-hotelarskiej ::..POLICEALNE STUDIUM ZAWODOWETECHNIKUM TECHNOLOGII DREWNA


NAUKA W POLICEALNYM STUDIUM ZAWODOWYM ODBYWA SIE W TRYBIE ZAOCZNYM TRWA 2 LATA / 4 SEMESTRY /

ABSOLWENCI OTRZYMUJĄ TYTUŁ SPECJALISTY

Informacje o programie:


Rysunek techniczny, konstrukcje
Materiałoznastwo
Technologia maszyn i urządzen
Elektrotechnika i automatyka
Pracownia badań laboratoryjnych
Zarys wiedzy o gospodarce
Zajęcia praktyczne, zajęcia specjalistyczne
Praktyka zawodowa

Koszt kształcenia wynosi 180 zł. / miesięcznie / Podstawą przyjęcia do Policealnego Studium Zawodowego jest złożenie następujących dokumentów:

1. wypełniony formularz podania,
2. Zaświadczenie lekarski potw. dobry stan zdrowia
3. Oryginał świadectwa szkoły średniej,
4. Kserokopia dowodu osobistego
5. 4 fotografie o wymiarach 37x52mm
6. Wpisowe 100 zł.


TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW- DO 20 SIERPNIA 2008r.
..:: Informacja dla słuchaczy ::..

..:: Plany zajęć ::..

..:: Terminy Egzaminów ::..

..:: Ogłoszenia ::..
Zakład Doskonalenia Zawodowego
w Zielonej Górze
Ośrodek Kształcenia w Wolsztynie

ul. Przemysłowa 8,
64-200 Wolsztyn


tel./fax. (068) 347-18-47zdz@zdz.bior.pl