..:: O naszej szkole ::..

..:: Nauczyciele ::..

..:: Zdjęcia szkoły ::..

..:: Lokalizacja ::..

..:: Opłaty ::..

..:: Rekrutacja ::..

..:: ECDL::..

..:: Pracownika ochrony ::..

..:: Przewoźników osób i rzeczy ::..

..:: Udzielania pierwszej pomocy ::..

..:: BHP ::..

..:: INNE KURSY ::..

..:: Liceum dla dorosłych ::..
..:: Gimnazjum dla dorosłych ::..
STUDIUM ZAWODOWE

..:: Technik informatyk ::..

..:: Prawo i administracja ::..

..:: Technik BHP ::..

..:: Technik Logistyki ::..

STUDIUM MENADŻERSKIE

..:: Marketing i biznes ::..

..:: Obsługa ekonom.-praw. ::..

..:: Logistyka ::..

..:: Administracja UE ::..

..:: Kształtowanie i pielęg. ::..

..:: Euroniania ::..

..:: Pracownik ochrony ::..

..:: Org. usług hotelarskich ::..

..:: Org.usług gastronom. ::..

..:: Org.usługi turyst. ::..

..:: Technologii informacyjnej::..

..:: Terapii pedagogicznej ::..

..:: Bezpieczeństwo i higiena ::..

..:: Inne studia podyplomowe ::..PODYPLOMOWE STUDIA - TERAPII PEDAGOGICZNEJ

(W POROZUMIENIU Z WYŻSZĄ SZKOŁĄ HUMANISTYCZNĄ W LESZNIE)


System nauki: zaoczny (2 zjazdy w miesiącu: sobota i niedziela).

Czas trwania: 350 godzin (3 semestry).

Ukończenie studiów: obrona pracy dyplomowej.

Program nauczania:
1. Problemy rozwoju i samorealizacji człowieka.

2. Wybrane problemy z psychologii rozwojowej, wychowawczej,
klinicznej i psychopatologii.

3. Logopedia.

4. Współczesne koncepcje w edukacji wczesnoszkolnej.

5. Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych dla
dzieci z zaburzeniami rozwoju ruchu.

6. Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych dla
dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce czytania i
pisania.

7. Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych dla
dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce matematyki.

8. Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych dla
dzieci z zaburzeniami rozwoju emocjonalnego i społecznego.

9. Diagnoza pedagogiczno-psychologiczna.

10.Praca z rodziną dziecka ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi.

11.Trening umiejętności wychowawczych i komunikacji
interpersonalnej.

12.Seminarium dyplomowe.

13.Praktyka.


Warunki przyjęcia:

- wyższe wykształcenie (magisterskie lub dyplomowe),

- przygotowanie pedagogiczne.


ABSOLWENCI STUDIÓW UZYSKUJĄ - KWALIFIKACJE DO PROWADZENIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZYCH I KOREKCYJNO-KOMPETECYJNYCH Z DZIEĆMI ZE SPECYFICZNYMI TRUDNOŚCIAMI W UCZENIU SIE.
..:: Informacja dla słuchaczy ::..

..:: Plany zajęć ::..

..:: Terminy Egzaminów ::..

..:: Ogłoszenia ::..
Zakład Doskonalenia Zawodowego
w Zielonej Górze
Ośrodek Kształcenia w Wolsztynie

ul. Przemysłowa 8,
64-200 Wolsztyn


tel./fax. (068) 347-18-47zdz@zdz.bior.pl