..:: O naszej szkole ::..

..:: Nauczyciele ::..

..:: Zdjęcia szkoły ::..

..:: Lokalizacja ::..

..:: Opłaty ::..

..:: Rekrutacja ::..

..:: ECDL::..

..:: Pracownika ochrony ::..

..:: Przewoźników osób i rzeczy ::..

..:: Udzielania pierwszej pomocy ::..

..:: BHP ::..

..:: INNE KURSY ::..

..:: Liceum dla dorosłych ::..
..:: Gimnazjum dla dorosłych ::..
STUDIUM ZAWODOWE

..:: Technik informatyk ::..

..:: Prawo i administracja ::..

..:: Technik BHP ::..

..:: Technik Logistyki ::..

STUDIUM MENADŻERSKIE

..:: Marketing i biznes ::..

..:: Obsługa ekonom.-praw. ::..

..:: Logistyka ::..

..:: Administracja UE ::..

..:: Kształtowanie i pielęg. ::..

..:: Euroniania ::..

..:: Pracownik ochrony ::..

..:: Org. usług hotelarskich ::..

..:: Org.usług gastronom. ::..

..:: Org.usługi turyst. ::..

..:: Technologii informacyjnej::..

..:: Terapii pedagogicznej ::..

..:: Bezpieczeństwo i higiena ::..

..:: Inne studia podyplomowe ::..PODYPLOMOWE STUDIA - TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I INFORMATYKI

(W POROZUMIENIU Z WYŻSZĄ SZKOŁĄ HUMANISTYCZNĄ W LESZNIE)

 

System nauki: zaoczny (2 zjazdy w miesiącu: piatki soboty i niedziele).

Czas trwania: 350 godzin.

Program nauczania: (przedmiot, liczba godzin-wykładów, liczba godzin-ćwiczeń, egzamin lub praca kontrolna):

- Podstawy informatyki: 20h-wykł., 30h-ćw., egzamin.

- Sieci komputerowe: 10h-wykł., 30h-ćw., egzamin.

- Technologie internetowe: 30h-wykł., 30h-ćw., egzamin.

- Wprowadzenie do grafiki komputerowej: 15h-wykł., 15h-ćw.,
  praca kontrolna.

- Techniki multimedialne: 5h-wykł., 10h-ćw., praca kontrolna.

- Zarządzanie informacją: 5h-wykł., 10h-ćw., praca kontrolna.

- Komputerowe systemy użytkowe: 10h-wykł., 20h-ćw.,
  praca kontrolna.

- Systemy komputerowego wspomagania nauczania: 15h-wykł.,
  15h-ćw., egzamin.

- Konwersatorium metodyczne: 15h-ćw., praca kontrolna.

- Laboratorium dyplomowe: 15h-ćw.

- Etyka zawodu: 10h-wykł.

- Podstawy programowania: 20h-ćw.

- Systemy operacyjne: 20h-ćw.

Warunki przyjęcia:

- ukończone studia wyższe, tj. posiadanie jednego z dyplomów:
  licencjata, inżyniera, magistra, magistra inżyniera,

- przygotowanie pedagogiczne.

Wymagane dokumenty:

- odpis dyplomu ukończonych studiów,

- dwie fotografie,

- wypełniony formularz podania.

ABSOLWENCI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH OTRZYMUJĄ:

ŚWIADECTWO ZGODNE Z WYMOGAMI MENiS,

KWALIFIKACJE DO NAUCZANIA PRZEDMIOTÓW: INFORMATYKA, ELEMENTY INFORMATYKI, TECHNOLOGIA INFORMACYJNA (W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH I SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH).

..:: Informacja dla słuchaczy ::..

..:: Plany zajęć ::..

..:: Terminy Egzaminów ::..

..:: Ogłoszenia ::..
Zakład Doskonalenia Zawodowego
w Zielonej Górze
Ośrodek Kształcenia w Wolsztynie

ul. Przemysłowa 8,
64-200 Wolsztyn


tel./fax. (068) 347-18-47zdz@zdz.bior.pl